Rosaria BINDI : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka
 • 21-01-1992 / 18-07-1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Členka predsedníctva

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Taliansko)

Predsedníčka 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre petície

Podpredsedníčka 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu

Člen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre práva žien
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a EHS (ACP-EEC)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Dohoda medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskym hospodárskym spolocenstvom (ACP-EEC)
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi ACP a EHS (ACP-EEC)
 • 15-01-1992 / 17-01-1992 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskym hospodárskym spolocenstvom (ACP-EEC)
 • 15-01-1992 / 18-12-1992 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskym hospodárskym spolocenstvom (ACP-EEC)
 • 17-09-1993 / 15-05-1994 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskym hospodárskym spolocenstvom (ACP-EEC)

Náhradníčka 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre mládež, kultúru, vzdelanie, médiá a šport
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre obcianske slobody a vnútorné záležitosti
 • 17-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre inštitucionálne záležitosti
 • 18-12-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre rozvoj a kooperáciu