Andrea BONETTI : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 25-07-1989 / 06-10-1992 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen predsedníctva
 • 07-10-1992 / 18-07-1994 : Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Taliansko)

Predseda 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu a Radou Perzského zálivu pre spoluprácu

Člen 

 • 26-07-1989 / 14-06-1991 : Výbor pre dopravu a turistiku
 • 15-06-1991 / 14-01-1992 : Výbor pre politické záležitosti
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre zahranicné záležitosti a bezpecnost
 • 17-01-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy s Ceskoslovenskom
 • 11-02-1992 / 10-02-1993 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
 • 18-12-1992 / 18-07-1994 : Výbor pre dopravu a turistiku
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegácia pre vztahy s Ceskou republikou a Slovenskou republikou
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy s Ceskou republikou a Slovenskou republikou
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegácia pre vztahy so štátmi Perzského zálivu

Náhradník 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku