• Erik   BÁNKI  

Erik BÁNKI : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fluórovaných skleníkových plynoch  
- TRAN_AD(2013)504125 -  
-
TRAN