Martina ANDERSON : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 12-06-2012 / 08-07-2012 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Členka
 • 09-07-2012 / 30-06-2014 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Členka predsedníctva

Národné strany 

 • 12-06-2012 / 30-06-2014 : Sinn Féin (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 02-07-2012 / 30-06-2013 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
 • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

Náhradníčka 

 • 20-06-2012 / 04-12-2012 : Výbor pre petície
 • 20-06-2012 / 04-12-2012 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou

all-activities 

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k vykonávaniu stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k regionálnej značke kvality – snaha o uplatňovanie najlepších postupov vo vidieckom hospodárstve  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre námorné otázky a rybné hospodárstvo, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o právach osôb so zdravotným postihnutím  
- P7_DCL(2014)0008 - Premlčané  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Dátum začatia : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatárov : 142 - 17-04-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07H354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Salvador de Madariaga
  G04011
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07H354
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: