• Preslav   BORISSOV  

Preslav BORISSOV : Príspevky do plenárnych rozpráv - 7. volebné obdobie