Preslav BORISSOV : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-01-2013 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

  • 01-01-2013 / 30-06-2014 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Člen 

  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
  • 14-01-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
  • 17-01-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Náhradník 

  • 16-01-2013 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
  • 16-01-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami  
- IMCO_AD(2013)519594 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k záverečnej správe skupiny na vysokej úrovni CARS 2020: smerom k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému európskemu automobilovému priemyslu  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie  
- TRAN_AD(2013)506337 -  
-
TRAN 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít