Francesca BARRACCIU : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 17-12-2012 / 27-02-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

  • 17-12-2012 / 27-02-2014 : Partito Democratico (Taliansko)

Člen 

  • 17-01-2013 / 05-02-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
  • 17-01-2013 / 14-04-2013 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 17-01-2013 / 27-02-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
  • 11-03-2013 / 08-10-2013 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
  • 15-04-2013 / 27-02-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradníčka 

  • 16-01-2013 / 23-01-2013 : Výbor pre petície
  • 24-01-2013 / 14-04-2013 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 10-04-2013 / 27-02-2014 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k regionálnej značke kvality – snaha o uplatňovanie najlepších postupov vo vidieckom hospodárstve  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti vysokému počtu neprenosných ochorení na ostrovoch  
- P7_DCL(2014)0002 - Premlčané  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 61 - 14-04-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít