Claude J.E. ALLEGRE : 3. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Skupina socialistov - Člen

Národné strany 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Parti socialiste (Francúzsko)

Člen 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Výbor pre energiu, výskum a technológiu

Náhradník 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Výbor pre hospodárske a menové záležitosti a priemyselnú politiku