Michèle ALLIOT-MARIE : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francúzsko)

Predsedníčka 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencia predsedov delegácií
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19-01-2017 / 02-07-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Hlavné parlamentné činnosti 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít