Claudette ABELA BALDACCHINO : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Člen 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Náhradníčka 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

all-activities 

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti vysokému počtu neprenosných ochorení na ostrovoch  
- P7_DCL(2014)0002 - Premlčané  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 61 - 14-04-2014
Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prostaty v Európskej únii  
- P7_DCL(2014)0001 - Premlčané  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 162 - 14-04-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít