María IZQUIERDO ROJO : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Malta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Malta

Náhradníčka 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a turistiku
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti
  • 17-01-2002 / 17-09-2002 : Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the proposal for a Council Regulation extending for a period of up to one year the financing of certain quality and marketing improvement plans approved under Title IIa of Regulation (EEC) No 1035/72 - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0035/2001 -  
-
AGRI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku