Robert E.V. HERSANT : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 19-07-1994 / 21-04-1996 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

  • 19-07-1994 / 21-10-1995 : Union pour la démocratie française - Clubs Perspectives et Réalités (Francúzsko)
  • 22-10-1995 / 21-04-1996 : Union pour la démocratie française - Parti populaire pour la démocratie française (Francúzsko)

Člen 

  • 14-09-1994 / 21-04-1996 : Výbor pre sociálne záležitosti a zamestnanost

Náhradník 

  • 21-07-1994 / 21-04-1996 : Výbor pre obcianske slobody a vnútorné záležitosti