Zdravka BUŠIĆ : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Hrvatska demokratska zajednica (Chorvátsko)

Člen 

  • 02-07-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre ústavné veci
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Indiou

Náhradníčka 

  • 16-09-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

all-activities 

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít