Marino BALDINI : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Chorvátsko)

Člen 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník 

  • 06-09-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
  • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre ústavné veci
  • 16-09-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít