INGLEWOOD : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredseda 

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s Cínskou ludovou republikou
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre právne veci a vnútorný trh
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre ústavnoprávne veci

Náhradník 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre ústavné záležitosti

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0130/2001 -  
-
JURI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku