Magdalene HOFF : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemecko)

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, ludské práva, spolocnú bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy so Spojenými štátmi
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradníčka 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, médiá, šport
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Litva
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
 • 05-02-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, média a šport
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Litva

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on Lithuania's membership to the European Union and the state of negotiations - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0240/2000 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

MOTION FOR A RESOLUTION On the alarming situation in Chechnya EN  
- B5-0149/1999