Giovanni BARBAGALLO : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Taliansko)

Člen 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku

Náhradník 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

all-activities 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít