Marju LAURISTIN

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

58

Prezentácia programu aktivít estónskeho predsedníctva Rady (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Správa o Turecku za rok 2016 (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (rozprava)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (rozprava)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Zhoršenie situácie na východnej Ukrajine (rozprava)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Európsky pilier sociálnych práv (rozprava)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

3

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k digitalizácii európskeho priemyslu

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

1

STANOVISKO k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Inštitucionálne návrhy uznesení

27

Návrh uznesenia o boji proti antisemitizmu

29-05-2017 B8-0383/2017

Návrh spoločného uznesenia o ukrajinských väzňoch v Rusku a situácii na Kryme

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom

22-11-2016 B8-1283/2016

Návrh spoločného uznesenia o situácii novinárov v Turecku

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Návrh spoločného uznesenia o Tadžikistane: situácia väzňov svedomia

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o transatlantických tokoch údajov

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Návrh spoločného uznesenia o Konžskej demokratickej republike

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o leteckej bezpečnosti a nebezpečných letoch vojenských lietadiel

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Premlčané

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 106 - 06-01-2016

Písomné vyhlásenie o účinnejšom a koordinovanejšom vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Premlčané

Podrobnosti

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 79 - 28-07-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Komisia

  Accusations of embezzlement of European funds in Hungary

28-09-2016 E-007203/2016 Komisia

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Komisia

Opatrenia EÚ proti ruským obchodným sankciám voči Ukrajine

04-01-2016 P-000001/2016 Komisia

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

4

Medzinárodný deň Rómov

08-03-2017 O-000017/2017 Komisia

Medzinárodný deň Rómov

08-03-2017 O-000016/2017 Rada

Účinky príkazov Všeobecného súdu na vyhlásenie EÚ a Turecka

06-03-2017 O-000014/2017 Komisia

Zavádzanie cezhraničných nástrojov elektronickej identifikácie a on-line služieb

08-03-2016 O-000042/2016 Komisia