• Miroslav   POCHE  

Miroslav POCHE : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály  
- CONT_AD(2017)606073 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 
STANOVISKO k transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ  
- CONT_AD(2015)560864 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013  
- CONT_AD(2015)551899 -  
-
CONT