Andrea BOCSKOR : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 

Náhradníčka 

Výbor pre zahraničné veci 

Kontakt