• Fernando   RUAS  

Fernando RUAS : Správy – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie