Joëlle MÉLIN : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy s Kanadou 

Náhradníčka 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) FR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Joëlle MÉLIN  
Joëlle MÉLIN 

Na stránke EP NEWSHUB

Kontakt