Petras AUŠTREVIČIUS : Domovská stránka 

Predseda 

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom 

Člen 

CPDE  
Konferencia predsedov delegácií 
Výbor pre zahraničné veci 
Podvýbor pre ľudské práva 

Náhradník 

Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Kontakt