David McALLISTER : Domovská stránka 

Predseda 

Výbor pre zahraničné veci 

Člen 

CPCO  
Konferencia predsedov výborov 
Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO 

Náhradník 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Nedávne činnosti 

Kontakt