Norbert LINS : Domovská stránka 

Predseda 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Člen 

CPCO  
Konferencia predsedov výborov 
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 

Náhradník 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Kontakt