Gianluca BUONANNO : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezaradení poslanci
 • 15-06-2015 / 05-06-2016 : Skupina Európa národov a slobody - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Lega Nord (Taliansko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-07-2014 / 05-06-2016 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 25-06-2015 / 05-06-2016 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Výbor pre rozvoj
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o funkčnej negramotnosti  
- P8_DCL(2016)0041 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 32 - 27-07-2016
Písomné vyhlásenie o viacnásobnej precitlivenosti na chemikálie  
- P8_DCL(2016)0018 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Zigmantas BALČYTIS , Edouard FERRAND , Dominique BILDE  
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 24 - 08-06-2016
Písomné vyhlásenie o progérii  
- P8_DCL(2016)0016 - Premlčané  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 54 - 25-05-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít