Morten Helveg PETERSEN : Domovská stránka 

Podpredseda 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

Člen 

Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Náhradník 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Kontakt