Jana ŽITŇANSKÁ : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 205a

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k štatútu sociálnych a solidárnych podnikov  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k modernizácii vzdelávania v EÚ  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o posilnení hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii: siedma správa Európskej komisie  
- EMPL_AD(2018)617994 -  
-
EMPL 
STANOVISKO Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ  
- EMPL_AD(2018)613389 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013  
- EMPL_AD(2018)612191 -  
-
EMPL 
STANOVISKO o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ.  
- EMPL_AD(2017)601220 -  
-
EMPL 
STANOVISKO VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k vykonávaniu európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia  
- FEMM_AD(2017)609613 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii  
- FEMM_AD(2017)603005 -  
-
FEMM 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M085
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11069
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M073
  1047 Brussels
   
  Contact data: