Janice ATKINSON : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Členka
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Členka
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Skupina Európa národov a slobody - Členka
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Skupina Európa národov a slobody - Podpredsedníčka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)
 • 02-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 02-03-2016 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít