Raymond FINCH : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 16-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rybárstvo
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre rozvoj
 • 19-01-2017 / 12-11-2017 : Výbor pre rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 13-03-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 05-02-2018 / 13-01-2019 : Výbor pre rozpočet
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Náhradník 

 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Výbor pre rybárstvo
 • 10-05-2017 / 10-09-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 11-10-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 25-01-2018 / 25-02-2018 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Výbor pre rybárstvo
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Podvýbor pre ľudské práva

Hlavné parlamentné činnosti 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít