Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Spojené kráľovstvo
  • Dátum narodenia: 18. júl 1971, Burnley

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

18

Získavanie vedomostí o EÚ v škole (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

11

SPRÁVA o úlohe regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21

REGI
27-02-2018 A8-0045/2018

SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva

CULT
17-11-2016 A8-0340/2016

SPRÁVA o získavaní vedomostí o EÚ v škole

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

SPRÁVA o podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

SPRÁVA o mestskom rozmere politík EÚ

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

SPRÁVA o opatreniach nadväzujúcich na vykonávanie bolonského procesu

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k internetovému pripojeniu pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

21

STANOVISKO o riadení rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

STANOVISKO k Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

STANOVISKO k výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ – boji proti podvodom za rok 2015

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

STANOVISKO k integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

STANOVISKO k investovaniu do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy na základe článku 16 ods. 3 NSU

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

STANOVISKO k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

STANOVISKO k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

STANOVISKO k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Inštitucionálne návrhy uznesení

13

Návrh uznesenia o situácii v Taliansku po zemetraseniach

23-11-2016 B8-1291/2016

Návrh uznesenia o Európskej dobrovoľníckej službe

19-10-2016 B8-1134/2016

Návrh uznesenia o situácii vo Venezuele

01-06-2016 B8-0724/2016

Návrh spoločného uznesenia o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Návrh uznesenia o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Návrh uznesenia o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš

27-04-2015 B8-0389/2015

Návrh spoločného uznesenia o situácii vo Venezuele

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Návrh uznesenia o situácii vo Venezuele

06-03-2015 B8-0238/2015

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o výstavbe cesty Via Carpatia – strategickej dopravnej cesty východných regiónov EÚ

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Premlčané

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 61 - 08-06-2016

Písomné vyhlásenie o karpatskom regióne v EÚ

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Premlčané

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Dátum začatia : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatárov : 47 - 15-03-2016

Písomné vyhlásenie o posilnení činnosti v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva vo Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Premlčané

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Dátum začatia : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatárov : 64 - 27-01-2016

Otázky na písomné zodpovedanie

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Rada

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Komisia

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Komisia

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Komisia

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Komisia

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

3

Zvýšená hrozba terorizmu

14-12-2015 O-000160/2015 Rada

Prístup malých a stredných podnikov k financovaniu

13-10-2015 O-000122/2015 Komisia

Porušovanie ľudských práv detí so zdravotným postihnutím

08-12-2014 O-000093/2014 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

1

 

Vykonávanie programu Európa pre občanov (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.