Paul BRANNEN : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredseda 

 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou

Člen 

 • 01-07-2014 / 23-10-2016 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 14-07-2014 / 12-02-2017 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 13-02-2017 / 04-04-2017 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 23-10-2016 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k transparentnému a zodpovednému hospodáreniu s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu  
- AGRI_AD(2016)575117 -  
-
AGRI 
STANOVISKO o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci  
- AGRI_AD(2015)564944 -  
-
AGRI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít