Amjad BASHIR
 • Amjad
  BASHIR
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Člen
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 17. september 1952, Jhelum (PK)

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

44

Situácia Rohingov (rozprava)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Pokračovanie prerušeného rokovania

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(4)

Mjanmarsko/Barma, najmä situácia Rohingov

14-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-14(7.1)

Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (stručná prezentácia)

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(19)

Situácia rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(4.2)

Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (rozprava)

12-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-12(11)

Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov (rozprava)

14-09-2016 P8_CRE-PROV(2016)09-14(17)

Vzťahy EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte (rozprava)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(13)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

10

SPRÁVA o korupcii a ľudských právach v tretích krajinách

AFET
29-06-2017 A8-0246/2017

SPRÁVA o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

SPRÁVA o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov

EMPL
20-07-2016 A8-0247/2016

SPRÁVA o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ

AFET
13-06-2016 A8-0205/2016

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

24

STANOVISKO k legitímnym opatreniam na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie

ITRE
30-05-2017 ITRE_AD(2017)597738

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

EMPL
02-02-2017 EMPL_AD(2017)592095

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2015

EMPL
01-02-2017 EMPL_AD(2017)592089

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592094

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592092

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592091

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III –Komisia a výkonné agentúry

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592088

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS

EMPL
13-10-2016 EMPL_AD(2016)585569

Návrhy uznesení

9

Návrh spoločného uznesenia o situácii Rohingov

13-12-2017 RC-B8-0668/2017

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

11-09-2017 B8-0529/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Laos: notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad

11-09-2017 B8-0519/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1345/2016

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o Pakistane, najmä o situácii po útoku na školu v Péšaváre

14-01-2015 RC-B8-0050/2015

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the situation following the Peshawar school attack

12-01-2015 B8-0057/2015

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh uznesenia NÁVRH NA VYSLOVENIE NEDÔVERY EURÓPSKEJ KOMISII

18-11-2014 B8-0249/2014

Parlamentné otázky

8

  VP/HR - Situation in Kashmir

20-07-2016 P-005986/2016 Komisia

  Commission plans regarding digital terrestrial radio

14-07-2016 E-005808/2016 Komisia

  Electronic cigarettes

13-06-2016 E-004790/2016 Komisia

  EU response to Chinese steel dumping

26-04-2016 P-003324/2016 Komisia

Zvýšená hrozba terorizmu

14-12-2015 O-000160/2015 Rada

  EU-Taiwan Trade Relations

13-10-2015 E-013764/2015 Komisia

  Implementation of the VAT MOSS rules

23-09-2015 E-013003/2015 Komisia

Porušovanie ľudských práv detí so zdravotným postihnutím

08-12-2014 O-000093/2014 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M119
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M119
  1047 Brussels