Amjad BASHIR
 • Amjad
  BASHIR
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Člen
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 17. september 1952, Jhelum (PK)

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

47

Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.2)

Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Rozprava s predsedom vlády Holandska Markom Ruttem o budúcnosti Európy (rozprava)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(6)

Situácia Rohingov (rozprava)

12-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-12(11)

Pokračovanie prerušeného rokovania

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(4)

Mjanmarsko/Barma, najmä situácia Rohingov

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(7.1)

Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (stručná prezentácia)

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(19)

Situácia rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(4.2)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

10

SPRÁVA o korupcii a ľudských právach v tretích krajinách

AFET
29-06-2017 A8-0246/2017

SPRÁVA o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

SPRÁVA o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov

EMPL
20-07-2016 A8-0247/2016

SPRÁVA o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ

AFET
13-06-2016 A8-0205/2016

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

25

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

ITRE
25-04-2018 ITRE_AD(2018)615451

STANOVISKO k legitímnym opatreniam na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie

ITRE
30-05-2017 ITRE_AD(2017)597738

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

EMPL
02-02-2017 EMPL_AD(2017)592095

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2015

EMPL
01-02-2017 EMPL_AD(2017)592089

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2015

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592094

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2015

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592092

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2015

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592091

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III –Komisia a výkonné agentúry

EMPL
31-01-2017 EMPL_AD(2017)592088

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

Inštitucionálne návrhy uznesení

14

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0374/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii rohinských utečencov, najmä ťažkom údele detí

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution The situation of the Rohingya refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0293/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii Rohingov

13-12-2017 RC-B8-0668/2017

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

11-09-2017 B8-0529/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Laos: notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad

11-09-2017 B8-0519/2017

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1345/2016

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Otázky na písomné zodpovedanie

6

  VP/HR - Situation in Kashmir

20-07-2016 P-005986/2016 Komisia

  Commission plans regarding digital terrestrial radio

14-07-2016 E-005808/2016 Komisia

  Electronic cigarettes

13-06-2016 E-004790/2016 Komisia

  EU response to Chinese steel dumping

26-04-2016 P-003324/2016 Komisia

  EU-Taiwan Trade Relations

13-10-2015 E-013764/2015 Komisia

  Implementation of the VAT MOSS rules

23-09-2015 E-013003/2015 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

2

Zvýšená hrozba terorizmu

14-12-2015 O-000160/2015 Rada

Porušovanie ľudských práv detí so zdravotným postihnutím

08-12-2014 O-000093/2014 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M119
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M119
  1047 Brussels