Mike HOOKEM : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
 • 20-10-2014 / 16-01-2019 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
 • 17-01-2019 / 01-07-2019 : Nezaradení poslanci

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 19-01-2017 / 13-01-2019 : Výbor pre rybárstvo

Náhradník 

 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rybárstvo
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 19-01-2017 / 06-11-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 23-01-2019 / 01-07-2019 : Výbor pre rybárstvo

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative, first-reading report on type-approval of L-category vehicles. They are against type-approval because it is total harmonisation, which we are strongly against. They also voted against because it allows the Commission to adopt delegated acts for another five years, and are against extending the Commission’s power.

Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 

. ‒ UKIP voted to abstain. This was a codification whereby the text was only updated to include reference to legislation that may have been superseded or amended. There was no change to the substantive text.

Fond pre azyl, migráciu a integráciu: Opätovné viazanie zostávajúcich súm (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative report. UKIP opposes the re-commitment of this funding programme which assists in the cost of relocating asylum seekers. UKIP believes that Member States which wish to relocate asylum seekers should bear the cost, not the European taxpayer. Moreover, UKIP opposes calls in this report for the funding to assist legal routes of migration which will, unquestionably, attract further migration into Europe.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít