Jonathan ARNOTT : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 18-01-2018 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)
 • 19-01-2018 / 16-04-2019 : Independent (Spojené kráľovstvo)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 14-01-2019 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet

Náhradník 

 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Výbor pre ústavné veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I do not support the role of Eurojust and therefore felt it appropriate to vote against this proposal.

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

As I oppose harmonisation, I cannot support the principle of coordination of social security systems across the EU. On the amendments, I sought to vote to minimise the scope, and then I voted against on the final vote.

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I remain concerned by the nature of the European Union’s policies in regards to climate change. I still believe that they are not the right ones to achieve the stated aims, and therefore voted against.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami