Jonathan ARNOTT : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 18-01-2018 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)
 • 19-01-2018 / 16-04-2019 : Independent (Spojené kráľovstvo)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 14-01-2019 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet

Náhradník 

 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Výbor pre ústavné veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku EN  
 

. ‒ Such proposals have been repeatedly rejected by Parliament in terms of changing Parliament’s rules. I believed this to be an attack upon the independence of the mandate, which cannot be policed effectively. To achieve something similar via a substantial re-interpretation of an existing rule seems to me to be fraught with dangers. I therefore voted against.

Protokol k dohode medzi EÚ a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EN  
 

. ‒ As this was instigated by the Danish Government and I am not opposed to data exchanges in principle, I felt it appropriate to abstain on the report.

Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ This is a legislative report on Horizon 2020. I have always opposed the huge financial implications related to the implementation of this project. Consequently, I voted against.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami