Louise BOURS : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Členka
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Členka

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 22-11-2018 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)
  • 23-11-2018 / 01-07-2019 : Independent (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Náhradníčka 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít