Fredrick FEDERLEY : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 

Náhradník 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Nedávne činnosti 

Kontakt