Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • Člen
 • Švédsko Miljöpartiet de gröna
 • Dátum narodenia: 26. október 1973, Solna

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

37

Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (rozprava)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Ekvádoru) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (rozprava)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (rozprava) (2)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (rozprava)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(5)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

12

SPRÁVA s odporúčaniami pre Komisiu o premlčacích lehotách pri dopravných nehodách

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

SPRÁVA o výročnej správe za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

SPRÁVA o elektronickej demokracii v Európskej únii: potenciál a výzvy

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

SPRÁVA s odporúčaniami pre Komisiu k normám občianskeho práva v oblasti robotiky

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

SPRÁVA Report on the general revision of Parliament's Rules of Procedure

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

SPRÁVA Report on the application of the European Order for Payment Procedure

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

STANOVISKO k výročným správam za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

8

  OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers who act in the public interest and by disclosing confidential information relating to companies and public authorities

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

STANOVISKO k akčnému plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním v mene Európskej únie

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

STANOVISKO k celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

STANOVISKO k výročnej správe za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

STANOVISKO k výročným správam za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Návrhy uznesení

1

Parlamentné otázky

26

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisia

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Rada

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisia

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisia

  Military presence of Morocco in Western Sahara

03-02-2017 E-000815/2017 Komisia

  International status of Western Sahara under international and EU law

03-02-2017 E-000814/2017 Komisia

  Legality of EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement

03-02-2017 E-000813/2017 Komisia

  Increased EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000812/2017 Komisia

  EU funding to Moroccan projects in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000811/2017 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

2

 

Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Európsky pilier sociálnych práv (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels