Igor ŠOLTES : Životopis 

Pôvodné znenie : SL 

Životopis (za zverejnené informácie zodpovedá výhradne poslanec)  
Aktualizované: 10/01/2017 

Vzdelanie (tituly a diplomy) 

 • 18/04/2008 : doktorát z vied
 • 23/04/1997 : advokátska skúška
 • 22/04/1991 : vysokoškolský diplom v odbore právo

Pracovné skúsenosti 

 • 01/07/2014-... : poslanec Európskeho parlamentu
 • 01/06/2013-30/06/2014 : podnikateľ
 • 01/06/2004-31/05/2013 : predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovinskej republiky
 • 15/07/2003-31/05/2004 : poverenec pre prístup k verejným informáciám
 • 01/03/2001-14/07/2003 : riaditeľ kancelárie pre verejné obstarávanie
 • 31/07/1997-28/02/2001 : člen Národnej revíznej komisie
 • 02/03/1995-30/07/1997 : vedúci oddelenia pre obchodné a ekonomické vzťahy

Ostatné činnosti 

 • ako predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovinskej republiky som deväť rokov aktívne pôsobil v dvoch medzinárodných audítorských organizáciách, a to v organizácii na celosvetovej úrovni (EUROSAI) a v organizácii na celoeurópskej úrovni (INTOSAI), a pracoval som tiež v oblasti vzťahov medzi INTOSAI a OSN a medzi EUROSAI a Európskym dvorom audítorov; aktívne som sa tiež pôsobil v rôznych pracovných skupinách oboch týchto medzinárodných organizácií, predovšetkým v oblasti verejného obstarávania a kontroly verejného obstarávania; bol som tiež poradcom pre iniciatívu SIGMA Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a pre OBSE.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M087
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04F349
  1047 Brussels
   
  Contact data: