Igor ŠOLTES : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 205a

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 
STANOVISKO o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)  
- IMCO_AD(2018)618145 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k monitorovaniu uplatňovania práva EÚ v roku 2016  
- PETI_AD(2018)616610 -  
-
PETI 
STANOVISKO Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ  
- IMCO_AD(2018)612223 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k akčnému plánu v oblasti retailových finančných služieb  
- IMCO_AD(2017)605952 -  
-
IMCO 
STANOVISKO o záchrane životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ  
- IMCO_AD(2017)606030 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb  
- IMCO_AD(2017)597610 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb  
- IMCO_AD(2016)592330 -  
-
IMCO 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M087
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04F349
  1047 Brussels
   
  Contact data: