Igor ŠOLTES : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o úsilí vytvoriť z EÚ oblasť bez delfinárií  
- P8_DCL(2016)0104 - Premlčané  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART PEÑALVER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 46 - 04-01-2017
Písomné vyhlásenie o zvýšení energetickej efektívnosti vo vidieckych, v horských a vo vzdialených oblastiach  
- P8_DCL(2016)0103 - Premlčané  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 101 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb  
- P8_DCL(2016)0095 - Premlčané  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o prístupných mestských oblastiach a inkluzívnych mestách pre všetkých  
- P8_DCL(2016)0083 - Premlčané  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 68 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o pitnej vode ako základnom práve  
- P8_DCL(2016)0071 - Premlčané  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 78 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o zručnostiach a kompetenciách v cestovnom ruchu  
- P8_DCL(2016)0039 - Premlčané  
Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 72 - 27-07-2016
Písomné vyhlásenie o iniciatíve „Raňajky s európskym medom“ a Svetovom dni včiel  
- P8_DCL(2016)0033 - Premlčané  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 224 - 12-07-2016
Písomné vyhlásenie podpore európskeho odvetvia stavby lodí  
- P8_DCL(2016)0022 - Premlčané  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Romana TOMC , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Hannu TAKKULA , Dominique BILDE  
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 78 - 08-06-2016
Písomné vyhlásenie o darcovstve orgánov  
- P8_DCL(2016)0021 - Premlčané  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 113 - 08-06-2016
Písomné vyhlásenie o neprimerane vysokých poplatkoch za mobilné služby v EÚ  
- P8_DCL(2016)0014 - Premlčané  
Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES  
Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 177 - 25-05-2016

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M087
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04F349
  1047 Brussels
   
  Contact data: