Igor ŠOLTES : Písomné vysvetlenia hlasovania 

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 183

Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (A8-0400/2017 - Max Andersson) SL  
 

Zgroženi smo lahko nad dejstvom, da pravica do branja, izobraževanja in informiranja v 21. stoletju še vedno ni zagotovljena vsem ljudem. Slepim in slabovidnim v razvitih državah je v dostopnih oblikah na voljo samo 5 % vseh objavljenih knjig, v državah v razvoju pa manj kot 1 %. Gre za kršenje temeljnih človekovih pravic, kar je nedopustno. S tem, ko se zavlačuje z implementacijo Marakeške pogodbe, smo tako vsak dan korak dlje od enakopravnosti, ki bi morala biti nekaj samoumevnega!
Skrajni čas je, da to spremenimo, zato sem podprl priporočilo, da se čimprej odobri sklenitev Marakeške pogodbe. Z Marakeško pogodbo bomo en pomemben korak bližje temu cilju, saj bomo povečali razpoložljivost knjig v Evropi in tretjih državah in tako zmanjšali neenakopravnost, ki smo ji priča. Ob tem pozivam države članice k čim bolj celoviti implementaciji v praksi. Nekatere slovenske invalidske organizacije so namreč že izrazile skrb, da bi lahko pri implementaciji v slovensko zakonodajo prišlo do sprememb, ki bi trenutno stanje morebiti celo poslabšale, česar nikakor ne smemo dopustiti. Opozarjam tudi na to, da so za celovito implementacijo potrebna tudi ustrezna finančna sredstva, saj bo brez tega težko pričakovane spremembe v vsakdanjem življenju težko uresničiti.

Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) SL  
 

Spodbujanje varnosti vozil v EU je pomembno, saj na letni ravni v prometnih nesrečah v EU izgubi življenje okoli 30.000 oseb. Kljub visoki številki statistični podatki kažejo, da so evropske ceste še vedno med najvarnejšimi na svetu. A vseeno je vsaka smrt ali resna poškodba preveč.
Da bi dosegli strateški cilj in med letoma 2010 in 2020 prepolovili število smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU, bodo potrebna dodatna prizadevanja. Tu so države članice glavni akterji, saj se večina vsakodnevnih ukrepov izvaja na nacionalni in lokalni ravni. Poleg omenjenega se mi zdi pomembno, da so proizvajalci iskreni pri obveščanju državljanov o varnosti vozil in njihovem delovanju. Zato je potrebno, da se evropskim potrošnikom v primeru ugotovljenih neskladnosti omogoči hitre, ustrezne in usklajene popravne ukrepe, vključno z vseevropskim odpoklicem vozil, če bi bilo to potrebno, obenem pa potrošnikom zagotoviti pravico do kompenzacijskih ukrepov, kot je povrnitev stroškov, zamenjava ali popravilo vozila, z zagotovljeno uporabo nadomestnega vozila.
Pomembno pa je tudi omeniti prehod na bolj trajnostni promet, ki zagotavlja učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Ker je poročilo dobro strukturirano in zajema pomembnejše aspekte zagotavljanja varnosti v prometu, sem glasoval za njegovo sprejetje in ga tudi podprl.

Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) SL  
 

Maloprodajne finančne storitve so sestavni del vsakdanjega življenja, žal pa trg EU na tem področju, kljub izboljšavam v zadnjih letih, ostaja še vedno precej razdrobljen.
Poenostavitev dostopa do finančnih storitev bi pripomogla k bolj harmoničnemu in bolj poštenemu enotnemu trgu, poleg tega bi od tega potrošniki imeli koristi v obliki dostopnosti, padca cen in izboljšanju kakovosti storitev.
Pomembno je, da se ne dela razlik med domačimi in čezmejnimi ponudniki finančnih storitev. Potrošnikom je potrebno omogočiti najboljšo izbiro in jih dosledno seznaniti z vsemi pristojbinami in drugimi povezanimi stroški ter da se kljub zmanjšanju trgovinskih ovir ne niža standardov varstva potrošnikov.
Ker se strinjam s pristopom poročevalca in pozdravljam pomembnejše aspekte, ki jih je izpostavil v poročilu, sem glasoval v prid le-temu.

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) EN  
 

. ‒ The Commission proposal extends the derogation for international flights to and from EU without an end date, in expectation that the ICAO global market-based measure will be implemented from 2021. Intra-EU and international flights were included in the EU emissions trading scheme and under the EU emissions cap in 2008 but, twice already, the implementation for international flights has been stopped for a pre-determined time, in the face of boycotts and political opposition from operators and the governments of US, Russia, China and India. The report by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety agrees to extend the current stop-the-clock approach, though only until end of 2020, so that the legislator can have sufficient clarity about the nature and content of the legal instruments adopted by ICAO for the implementation of the global market-based measure to assess how and whether to alter the scope of the EU aviation ETS.
The Environment Committee report also includes the sector cap under the annual reduction of the linear reduction factor from 2021, and increases auctioning to the sector to 50%. The report removes the restriction that aviation allowances can be used only by aviation operators, making the allowances fungible with those of stationary installations. Therefore I voted in favour.

Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) SL  
 

Predlog uredbe o vključitvi sektorja rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva(LULUCF) v EU podnebne cilje do 2030 je bil objavljen skupaj s predlogom uredbe o določitvi nacionalnih ciljev zmanjšanja emisij do 2030. Gre za sveženj zakonodaje EU, ki naj bi EU pripeljala do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 30 % glede na 2005 v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov.
Sprejem te zakonodaje je ključen za izpolnjevanje zavez, ki jih je EU podala v okviru doseganja ciljev Pariškega podnebnega sporazuma. Uredba o LULUCF med drugim predvideva način obračunavanja ponorov in emisij iz gospodarjenja z gozdovi. Ta vidik je relevanten tudi z vidika doseganja ciljev Pariškega sporazuma. Ta med drugim predvideva,da naj bi bilo v drugi polovici stoletja doseženo ravnotežje med antropogenimi emisijami na eni strani in odvzemi s ponori na drugi strani.
Trajnostno upravljanje gozdov, ki odvzemajo CO2 iz ozračja, je tako dolgoročno ključnega pomena za doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Zato je pomembno, da zakonodaja LULUCF vzpostavi ustrezne spodbude za trajnostno upravljanje gozdov, tako da bodo gozdovi v prihodnje lahko odvzeli čim večji delež emisij toplogrednih plinov. Ta zakonodaja bi morala spodbujati tudi uporabo lesa kot trajnostnega materiala ter s tem razvoj biogospodarstva.
Z vidika Slovenije je osrednjega pomena člen 8 predlagane uredbe, ki določa način obračunavanja gospodarjenja z gozdovi, zato sem poročilo podprl.

Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus EN  
 

The composition of the 30-Member Special Committee on Terrorism has been agreed at CoP level. The rationale is not so much to investigate what went wrong but rather to have a political forum to debate terrorism inside the European Parliament, in view of upcoming national elections. The Special Committee has now the following purpose: to examine, analyse and evaluate the extent of the terrorist threat in Europe and to propose appropriate measures; to identify and analyse the potential faults and malfunctions that have allowed the recent terrorist attacks in different Member States to occur; to examine and assess the implementation of existing measures and instruments in the fields of external border management; to identify deficiencies in the sharing of judicial, law enforcement and intelligence information among Member States; to assess the impact of EU legislation on anti-terrorism and its implementation on fundamental rights; to collect information on radicalisation, and the effectiveness of the de-radicalisation programmes; to assess the efficiency of cooperation in fighting money laundering and terrorism financing under the 3rd AMLD (Directive 2005/60/EC); to make any recommendations that it deems necessary in all the above mentioned matters;and to hold hearings with relevant stakeholders. These are the reasons I supported this Special Committee on Terrorism.

Vykonávanie smernice o mediácii (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) EN  
 

The European Council at its meeting in Tampere in 1999 called for alternative, extra-judicial procedures to be created by the Member States with a view to facilitating better access to justice. In line with the Justice for Growth agenda and the Europe 2020 Strategy, mediation could be seen as a means to improve the efficiency of the justice system and reduce the hurdles that lengthy and costly judicial procedures create for citizens and businesses; it can therefore contribute to economic growth. However, there is still no mediation culture in the EU and there is a low level of awareness of mediation in the majority of Member States. There is also a considerable lack of comprehensive data on mediation, including the number of mediated cases, the average length and success rates of the mediation process. The draft report calls on Member States to step up their efforts to inform their citizens about mediation and on the Commission to assess the need to develop EU-wide quality and minimum standards and study options to promote mediation further. The draft report also calls for the Commission to assess the need to create national registers of mediated proceedings. My Group welcomed the draft report by the rapporteur and voted with him on most amendments.

Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) SL  
 

Franšizing po svetu postaja vse bolj priljubljena oblika poslovanja, ki se je uveljavila kot ena izmed najuspešnejših načinov poslovanja.
Franšizno poslovanje v EU narašča, zato je pomemben razmislek o vzpostavitvi morebitnega regulativnega okvira EU na področju franšizinga v maloprodajnem sektorju, saj se zakonodaje med državami članicami znatno razlikujejo. Omenjeno žal lahko vodi do primerov nepoštenih trgovinskih praks v čezmejnem prostoru.
Študija odbora IMCO je ugotovila, da disfunkcionalnost regulatornega okvirna na področju franšizinga ovira možnosti izkoriščanja franšizinga v njegovem polnem potencialu. Več kot 80 odstotkov franšiznih verig v EU ni članic lokalnih franšiznih združenj, kar posledično pomeni, da spadajo pod samoregulatorni režim.
Prav tako menim, da bi boljša informiranost obeh strani pripomogla k izboljšanju transparentnosti. Po navadi so franšizodajalci na področju zastopanja svojih interesov organizirani na nacionalni in evropski ravni, medtem ko franšizojemalci, pogosto zaradi pomanjkanja sredstev, velikokrat nimajo na razpolago predstavniških organizacij, so premalo zastopani in so tudi premalo zaščiteni na nacionalni in evropski ravni.
Zato menim, da je potrebno zagotoviti primerno zaščito franšizojemalcev. Kot vsak posel ima tudi franšizing v maloprodajnem sektorju pluse in minuse tako za franšizojemalca, kot tudi za franšizodajalca. Prihodnja morebitna zakonodaja EU naj jasno opredeli dolžnosti in pravice obeh strani ter ju tudi zaščiti.
V EU je veliko prostora za izboljšanje franšizinga v maloprodajnem sektorju, zato podpiram spodbujanje omenjene oblike poslovanja na evropskih tleh in sem poročilo podprl.

Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) EN  
 

In October 2016 the European Commission has published a first communication on having a new space strategy for Europe. Europe owns space systems through Copernicus, EGNOS and Galileo programmes, with 18 satellites currently in orbit and over 30 planned in the next 10-15 years.
Space technologies, data and services have become indispensable in the daily lives of European citizens: when using mobile phones and car navigation systems, watching satellite TV or withdrawing cash. Satellites can provide immediate information when disasters struck, allowing emergency and rescue teams to better coordinate their efforts. Agriculture benefits from improved land use. Transportation and energy infrastructure is safer and can be more efficiently managed thanks to satellite technologies. Global challenges due to growing populations, increased demand for resources and climate change require information about our planet which space based solution can provide more easily.
The key points of the report are: maximising the benefits of space for society and the EU economy, fostering a globally competitive and innovative European space sector, reinforcing Europe’s autonomy in accessing and using space in a secure and safe environment, strengthening Europe’s role as a global actor and promoting international cooperation, and ensuring effective delivery, which I support. Therefore, I voted in favour.

Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (A8-0252/2017 - Milan Zver) EN  
 

As a force contributing to social and economic development, open and distance learning has become an accepted and indispensable part of the mainstream of educational systems in both developed and developing countries. This growth has been stimulated in part by the interest among educators and trainers in the use of new, Internet based and multimedia technologies, and also by the recognition that traditional ways of organising education need to be reinforced by innovative methods, if the fundamental right of all people to learning is to be realised. The report highlights the importance of academic further and distance learning as tools to help education systems respond to the profound and complex changes that our societies and economies are currently undergoing. It recognises the value of such forms of learning in that they provide flexible formats and new learning opportunities for all, irrespective of country, region, class, age or gender. Moreover, it stresses the need for all education systems in the MS to establish a regulatory framework enabling further distance education to function properly, including recognition and validation of the results of formal, non-formal and informal learning. Therefore I voted in favour.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M087
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04F349
  1047 Brussels
   
  Contact data: