• Beatriz   BECERRA BASTERRECHEA  

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : Individuálne návrhy uznesení - 8. volebné obdobie 

Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku