Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Členka
 • Španielsko Independiente
 • Dátum narodenia: 14. november 1966, Madrid

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

282

Prezidentské voľby vo Venezuele (rozprava)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(22)

Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (rozprava)

12-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-12(15)

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Situácia vo Venezuele (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Situácia v Iráne (rozprava)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty

14-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-14(5.3)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

SPRÁVA o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny

PETI
30-11-2017 A8-0385/2017

SPRÁVA o podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

FEMM
12-12-2016 A8-0380/2016

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

11

SPRÁVA o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

SPRÁVA o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

SPRÁVA o hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

SPRÁVA o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRÁVA o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v období 2014 – 2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

SPRÁVA o ľudských právach a migrácii v tretích krajinách

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

SPRÁVA on the private sector and development

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

4

STANOVISKO k vykonávaniu spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

STANOVISKO k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

STANOVISKO k situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

STANOVISKO k európskej iniciatíve občanov

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

27

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k Správe o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

STANOVISKO k revízii nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

STANOVISKO o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

STANOVISKO obsahujúce návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

STANOVISKO k vplyvu medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k možnostiam EÚ na zlepšenie prístupu k liekom

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

STANOVISKO k možnostiam EÚ na zlepšenie prístupu k liekom

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Inštitucionálne návrhy uznesení

319

Návrh uznesenia o voľbách vo Venezuele

02-05-2018 B8-0225/2018

Návrh spoločného uznesenia o voľbách vo Venezuele

02-05-2018 RC-B8-0225/2018

Návrh spoločného uznesenia o Filipínach

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Návrh spoločného uznesenia o Bielorusku

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Pásme Gazy

18-04-2018 RC-B8-0191/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0205/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on the situation in Belarus

16-04-2018 B8-0201/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia on the situation in the Maldives

14-03-2018 RC-B8-0168/2018

Návrh spoločného uznesenia o zabíjaní z milosrdenstva v Ugande

14-03-2018 RC-B8-0165/2018

Individuálne návrhy uznesení

1

Písomné vyhlásenia

9

Písomné vyhlásenie o Aspergerovom syndróme

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Premlčané

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o nadmernom užívaní alebo zneužívaní antibiotík

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Premlčané

Podrobnosti

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 95 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o idiopatickej pľúcnej fibróze

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Prijaté (dátum) : 11-07-2016
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 01 k zápisnici z 12-09-2016
Počet signatárov : 388 - 12-07-2016

Písomné vyhlásenie o všeobecnom prístupe k zdravotnej starostlivosti o matky

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Premlčané

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 174 - 25-05-2016

Písomné vyhlásenie o riešení otázok vyplývajúcich z údajov celosvetového indexu hladu

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Premlčané

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dátum začatia : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatárov : 61 - 25-05-2016

Písomné vyhlásenie o posilnení činnosti v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva vo Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Premlčané

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Dátum začatia : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatárov : 64 - 27-01-2016

Písomné vyhlásenie o výskume a prevencii endometriózy

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Premlčané

Podrobnosti

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 193 - 08-12-2015

Písomné vyhlásenie o podpore inkluzívnych systémov vzdelávania

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Premlčané

Podrobnosti

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 263 - 08-12-2015

Písomné vyhlásenie o šikanovaní a násilí v školách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Premlčané

Podrobnosti

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 119 - 08-12-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

229

  Harmonising the classification of sexual offences and establishing a common definition of rape

27-04-2018 E-002370/2018 Komisia

  Excluding countries that criminalise homosexuality from the list of safe countries of origin

16-04-2018 E-002150/2018 Komisia

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Komisia

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Komisia

  Single and effective security database

20-03-2018 E-001682/2018 Komisia

  Harmonisation of police training schemes via CEPOL

14-03-2018 E-001562/2018 Komisia

Zadržiavanie detí bez sprievodu v celách predbežného zadržania v Grécku

06-03-2018 E-001400/2018 Komisia

  Answer to Written Question E-006718/2017

01-03-2018 E-001314/2018 Komisia

  Forced sterilisation of women and girls with disabilities in Spain

07-02-2018 E-000791/2018 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

18

Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo

04-09-2017 O-000070/2017 Komisia

Obchodovanie s ľuďmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komisia

Riešenie problému nezvestných detí migrantov v Európe

03-02-2017 O-000009/2017 Komisia

Menšia interpelácia - VP/HR - Izraelská politika osídľovania

27-01-2017 O-000006/2017 Komisia

Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti

26-10-2016 O-000130/2016 Komisia

Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti

26-10-2016 O-000129/2016 Rada

Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou

17-10-2016 O-000126/2016 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

172

 

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas. Las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorami: vypovedanie (uznesenie) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

He votado a favor de la denuncia porque estoy en contra de la pesca INDNR, es decir, aquella realizada por embarcaciones que no cumplen con las medidas de seguridad a bordo, no utilizan artes de pesca legales, no se rigen por la normativa de gestión pesquera e incumplen la normativa sobre cuotas, zonas de pesca, vedas o capturan especies prohibidas, y las Comoras ha sido declarada por la Comisión como Estado no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR. Es necesario enviar un mensaje claro y contundente a todos los socios de la UE en la pesca internacional.

 

Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Comprender las calificaciones y las habilidades de los estudiantes y demandantes de empleo de la UE es esencial para la movilidad y el empleo transfronterizo. Europass facilita la movilidad y fomenta la transparencia de las capacidades y cualificaciones mediante la ayuda a los ciudadanos a comunicar mejor sus habilidades, calificaciones y experiencia y la ayuda a las autoridades de educación y formación a definir el contenido de los planes de estudio a través de los documentos de movilidad Europass. Si bien el marco ha tenido cierto éxito, la actualización de las herramientas y la creación de una plataforma más grande aumentarán su atractivo y atenderán mejor las necesidades de los usuarios en un mercado laboral en rápida evolución. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

He dado mi apoyo al informe que busca avanzar hacia el establecimiento de un único régimen, más sencillo, de fiscalidad corporativa en la UE. La propuesta incluye medidas para garantizar que las compañías paguen los impuestos donde obtienen el beneficio, un conjunto único de normas fiscales que se aplicarían en toda la Unión y el uso por primera vez de datos digitales para calcular la carga fiscal.

 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti)

15-03-2018

Estoy de acuerdo con el contenido del informe que destaca las prioridades del Parlamento para el presupuesto de la UE para 2019, que la Comisión debe examinar antes de publicar el proyecto de presupuesto en mayo.
El objetivo principal consiste en abordar el desempleo juvenil, el crecimiento, la innovación, la competitividad, la lucha contra el cambio climático, la transición a las energías renovables, la migración y la seguridad. La erradicación de la pobreza, la discriminación y las diferencias en el desarrollo económico regional también pertenecen al marco general del informe.

 

Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018, B8-0151/2018)

15-03-2018

Estoy a favor de pedir que se retiren los aranceles a las importaciones de aceituna de mesa de España, primer productor mundial, e insto a la Comisión a tomar medidas diplomáticas, tanto a nivel bilateral como en el seno de la Organización Mundial de Comercio para defender el sistema de ayudas de la política agrícola común (PAC), validado por la OMC.

 

Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018

He votado a favor debido a que apoyo plenamente el texto de la resolución que establece las bases del futuro acuerdo de retirada con el Reino Unido. La resolución recuerda que la UE tiene reglas comunes vinculantes, instituciones comunes y mecanismos comunes de supervisión y por este motivo, deja claro que países terceros, incluso con legislación prácticamente idéntica, no pueden disfrutar los mismos beneficios o el mismo nivel de acceso al mercado interior que los Estados miembros.

 

Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (B8-0136/2018)

14-03-2018

He votado en contra de la objeción al Reglamento Delegado de la Comisión, porque está destinado a completar la realización del mercado interior de la energía, fomentando la producción, transporte, distribución y uso de recursos energéticos para reducir el aislamiento de las regiones desfavorecidas e insulares, garantizar y diversificar los suministros energéticos de la Unión , incluso mediante la cooperación con terceros países, y contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

He votado a favor del informe. El próximo marco financiero plurianual (MFP) debe dar forma a una Europa más fuerte e integrada. A lo largo de los años, el presupuesto europeo ha logrado impulsar la cohesión económica, un Mercado Interior integrado es el activo más poderoso que tenemos para promover la prosperidad económica y el empleo en Europa. Al mismo tiempo, el nuevo MFP tendrá que hacer frente a nuevas circunstancias y retos, responder a nuevas necesidades en áreas como la migración y la gestión de fronteras, seguridad interna y externa, defensa, cambio climático y retos democráticos. Todos estos retos requieren una respuesta europea común y, por este motivo, el MFP post 2020 debe ser suficiente para cumplir con ello. Se trata de una oportunidad única para redefinir los objetivos y prioridades de la Unión durante los próximos años y nuestro deber es asegurar que se equipara con los suficientes recursos financieros para cumplir con las expectativas los ciudadanos.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels