Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
 • Členka predsedníctva
 • Grécko Independent
 • Dátum narodenia: 29. apríl 1957, Trikala, Thessalia

Predsedníčka

 • DCAM Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

Členka

 • CPDE Konferencia predsedov delegácií
 • AFET Výbor pre zahraničné veci
 • PETI Výbor pre petície

Náhradníčka

 • ITRE Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • SEDE Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • D-MK Delegácia pri spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko
 • D-CL Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
 • DPAL Delegácia pre vzťahy s Palestínou
 • DLAT Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Nedávne činnosti

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels