Klaus HÄNSCH : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemecko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre ústavné veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre ústavné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre ústavné veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.