Siegbert ALBER : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 06-10-1997 : Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) - Člen

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 06-10-1997 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Člen 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s Ruskom
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s Ruskom
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Výbor pre právne záležitosti a práva obcanov
 • 02-10-1997 / 06-10-1997 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)

Náhradník 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre petície
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Výbor pre životné prostredie, zdravie verejnosti a ochranu spotrebitela
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Výbor pre petície
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Delegácia pre vztahy s Ruskom