Jens-Peter BONDE : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 05-12-2004 : Skupina Nezávislosť/Demokracia - Spolupredseda
 • 06-12-2004 / 08-05-2008 : Skupina Nezávislosť/Demokracia - Predseda

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 08-05-2008 : JuniBevægelsen - Mod Unionen (Dánsko)

Podpredseda 

 • 21-09-2004 / 08-05-2008 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Člen 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Konferencia predsedov
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre ústavné veci
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
 • 13-12-2006 / 08-05-2008 : Konferencia predsedov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre ústavné veci
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Výbor pre ústavné veci

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
 • 22-09-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31-01-2007 / 07-10-2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 31-01-2007 / 08-05-2008 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 06-12-2007 / 08-05-2008 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o časovom limite 8 hodín na prepravu živých zvierat  
- P6_DCL(2004)0060 - Premlčané  
Gitte SEEBERG , Jens-Peter BONDE , Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF , James NICHOLSON , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Dátum začatia : 15-12-2004
Platné do : 15-03-2005
Počet signatárov : 231 - 15-03-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.