Jan Willem BERTENS : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 19-07-1994 / 26-07-1994 : Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany - Člen
 • 27-07-1994 / 19-07-1999 : Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Democraten 66 (Holandsko)

Predseda 

 • 12-09-1994 / 15-01-1997 : Podvýbor pre bezpecnost a odzbrojenie
 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Podvýbor pre bezpecnost a odzbrojenie

Člen 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre zahranicné záležitosti, bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre petície
 • 30-08-1994 / 12-09-1994 : Podvýbor pre bezpecnost a odzbrojenie
 • 24-10-1994 / 15-01-1997 : Podvýbor pre ludské práva
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Podvýbor pre bezpecnost a odzbrojenie
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre Zahranicné záležitosti, bezpecnostnú a obrannú politiku
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre petície
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Clenovia z Európskeho parlamentu do spolocného zhromaždenia Dohody medzi Africkými, Karibskými a Tichomorskými štátmi a Európskou úniou (ACP-EU)

Náhradník 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Výbor pre vonkajšie hospodárske vztahy