Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Členka
 • Belgicko Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Dátum narodenia: 2. máj 1972, Sint-Truiden

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

562

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema (rozprava)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Diskusia s belgickým predsedom vlády Charlesom Michelom o budúcnosti Európy (rozprava)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Ochrana migrujúcich detí (rozprava)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situácia v Pásme Gazy

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Situácia v Sýrii (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Situácia v Rusku (rozprava)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

„Zabíjanie z milosti“ v Ugande

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o súkromných bezpečnostných spoločnostiach

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

13

SPRÁVA o vzťahoch medzi EÚ a NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

SPRÁVA o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

SPRÁVA o správe Komisie o Kosove za rok 2016

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

SPRÁVA o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRÁVA o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

SPRÁVA o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

5

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

STANOVISKO k Stratégii EÚ a Afriky: podpora rozvoja

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/794 a (EÚ) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

STANOVISKO k budúcnosti vzťahov AKT – EÚ po roku 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Inštitucionálne návrhy uznesení

295

Návrh spoločného uznesenia o Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Návrh spoločného uznesenia o Somálsku

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh uznesenia o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach

02-07-2018 B8-0319/2018

Návrh spoločného uznesenia o situácii rohinských utečencov, najmä ťažkom údele detí

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Individuálne návrhy uznesení

1

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o osobách s Downovým syndrómom

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Premlčané

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 69 - 22-02-2017

Písomné vyhlásenie o darcovstve orgánov

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 113 - 08-06-2016

Písomné vyhlásenie o leteckej bezpečnosti a nebezpečných letoch vojenských lietadiel

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Premlčané

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 106 - 06-01-2016

Otázky na písomné zodpovedanie

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisia

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisia

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisia

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisia

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisia

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rada

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Komisia

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Rada

Otázky na ústne zodpovedanie

21

Ochrana migrujúcich detí

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Komisia

Vyšetrovanie v nadväznosti na škandál Dieselgate 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Komisia

VP/HR - Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

21-12-2017 O-000102/2017 Komisia

Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

21-12-2017 O-000101/2017 Komisia

Vplyv ruského zákazu dovozu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ

20-10-2017 O-000081/2017 Komisia

Uznávanie školských študijných období v zahraničí

02-06-2017 O-000048/2017 Komisia

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Komisia

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Interpelácie

4

VP/HR - Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc

21-03-2018 G-000003/2018 Komisia

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Komisia

Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 G-000004/2017 Komisia

VP/HR - Izraelská politika osídľovania

27-01-2017 K-000001/2017 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

597

 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Európska iniciatíva občanov (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel