Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Členka
 • Belgicko Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Dátum narodenia: 2. máj 1972, Sint-Truiden

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

565

Podpora EÚ pre UNRWA po stiahnutí finančnej podpory pre UNRWA zo strany USA (rozprava)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(13)

Situácia v Jemene (rozprava)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Stav Únie (rozprava)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema (rozprava)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Diskusia s belgickým predsedom vlády Charlesom Michelom o budúcnosti Európy (rozprava)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Ochrana migrujúcich detí (rozprava)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Situácia v Pásme Gazy

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

SPRÁVA o súkromných bezpečnostných spoločnostiach

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

13

SPRÁVA o vzťahoch medzi EÚ a NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

SPRÁVA o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

SPRÁVA o správe Komisie o Kosove za rok 2016

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

SPRÁVA o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

SPRÁVA o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

SPRÁVA o vzťahoch EÚ s Tuniskom v súčasnom regionálnom kontexte

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

6

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

STANOVISKO k Stratégii EÚ a Afriky: podpora rozvoja

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/794 a (EÚ) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

STANOVISKO k budúcnosti vzťahov AKT – EÚ po roku 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Inštitucionálne návrhy uznesení

302

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Návrh spoločného uznesenia o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Návrh spoločného uznesenia o Ugande: zatknutie opozičných poslancov parlamentu

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o autonómnych zbraňových systémoch

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Návrh spoločného uznesenia o Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Návrh spoločného uznesenia o Somálsku

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuálne návrhy uznesení

1

Písomné vyhlásenia

3

Písomné vyhlásenie o osobách s Downovým syndrómom

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Premlčané

Podrobnosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 69 - 22-02-2017

Písomné vyhlásenie o darcovstve orgánov

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 113 - 08-06-2016

Písomné vyhlásenie o leteckej bezpečnosti a nebezpečných letoch vojenských lietadiel

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Premlčané

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 106 - 06-01-2016

Otázky na písomné zodpovedanie

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Komisia

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Komisia

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisia

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisia

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisia

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisia

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisia

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rada

Otázky na ústne zodpovedanie

21

Ochrana migrujúcich detí

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Komisia

Vyšetrovanie v nadväznosti na škandál Dieselgate 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Komisia

VP/HR - Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

21-12-2017 O-000102/2017 Komisia

Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

21-12-2017 O-000101/2017 Komisia

Vplyv ruského zákazu dovozu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ

20-10-2017 O-000081/2017 Komisia

Uznávanie školských študijných období v zahraničí

02-06-2017 O-000048/2017 Komisia

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Komisia

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Interpelácie

4

VP/HR - Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc

21-03-2018 G-000003/2018

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017

Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Izraelská politika osídľovania

27-01-2017 K-000001/2017

Písomné vysvetlenia hlasovania

657

 

Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Situácia v Jemene (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

DPH: obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronického registra (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel